Dato for udgivelse
25 Feb 2011 12:48
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-045970
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.02.2011
0305 42 00 00    Udgår og erstattes af:
0305 42 00 --Sild (Clupea harengus, Claupea pallasii):
10 ---Røget filet af sild (Clupea harengus) 10%
90 ---I andre tilfælde 10%

0306 12 10 00 Udgår og erstattes af:
0306 12 10 ---Hel:
10 ----Kogt 6%
90 ----I andre tilfælde 6%

0306 12 90 00 Udgår og erstattes af:
0306 12 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Kogt eller fersk 16%
90 ----I andre tilfælde 16%

1604 12 10 00 Udgår og erstattes af:
1604 12 10 ---Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også for-friturestegt, frosset:
10 ----Af arterne Clupea harengus 15%
90 ----I andre tilfælde 15%

1604 12 91 00 Udgår og erstattes af:
1604 12 91 ----I hermetisk lukkede pakninger:
10 -----Af arterne Clupea harengus 20%
90 -----I andre tilfælde 20%

1604 12 99 20 -----Af arterne Clupea harengus 20%

1604 15 11 00 Udgår og erstattes af:
1604 15 11 ----Filet:
10 -----Af arterne Scomber scombrus 25%
90 -----I andre tilfælde 25%

1604 15 19 00 Udgår og erstattes af:
1604 15 19 ----Andre varer:
10 -----Af arterne Scomber scombrus 25%
90 -----I andre tilfælde 25%

1605 30 90 00 Udgår og erstattes af:
1605 30 90 --I andre tilfælde:
  10 ---Frosset hummer (Homarus americanus), i stykker, kogt eller fersk   20%
  20 ---Frosset hummerkød (Homarus americanus), kogt eller fersk   20%
  30 ---Tilberedte retter af hummerkød (Homarus americanus), herunder færdigretter   20%
90 ---I andre tilfælde 20%

1605 90 11 00 Udgår og erstattes af:
1605 90 11 ----I hermetisk lukkede pakninger:
  10 -----Frosne muslinger (Mytilus edulis), kogte, med eller uden skal   20%
  20 -----Tilberedte eller konserverede muslinger (Mytilus edulis), retter indeholdende muslinger (Mytilus edulis), herunder færdigretter   20%
90 -----I andre tilfælde 20%

1605 90 19 00 Udgår og erstattes af:
1605 90 19 ----I andre tilfælde:
  10 -----Frosne muslinger (Mytilus edulis), kogte, med eller uden skal   20%
  20 -----Tilberedte eller konserverede muslinger (Mytilus edulis), retter indeholdende muslinger (Mytilus edulis), herunder færdigretter   20%
90 -----I andre tilfælde 20%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.