Dato for udgivelse
18 Feb 2011 11:42
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 138/2011 offentliggjort i EU-tidende L 43 af 17. februar 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 og 7019 90 99 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 138/2011.

Forordningen træder i kraft den 18. februar 2011.