Dato for udgivelse
18 Feb 2011 11:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040761
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.02.2011
7019 40 00 10-90       Udgår og erstattes af:
7019 40 00 - Vævede stoffer af rovings:

--Glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, med en varmeudvidelseskoefficient ved mellem 30 og 120 °C (som bestemt ved IPC-TM-650 metoden) på
-10 ppm pr. °C og derover, men ikke over 12 ppm pr. °C i længden og bredden, og
-20 ppm pr. °C og derover, men ikke over 30 ppm pr. °C i tykkelsen, og med en glasovergangstemperatur på 152 °C og derover, men ikke over 153 °C (som bestemt ved IPC-TM-650):

  11    ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en  cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
19 ---Andre varer 7%
--Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks:
  21 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
29 ---Andre varer 7%
--Andre varer:
  50 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
99 ---Andre varer 7%

7019 51 00 00 Udgår og erstattes af:
7019 51 00 --Af bredde 30 cm og derunder:
  10 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ---Andre varer 7%

7019 59 00 00 Udgår og erstattes af:
7019 59 00 --Andre varer:
  10 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ---Andre varer 7%

7019 90 91 00 Udgår og erstattes af:
7019 90 91 ---Af tekstilfibre:
  10 ----Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ----Andre varer 7%

7019 90 99 50 ----Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.