Dato for udgivelse
14 Feb 2011 12:48
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-036650
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2011.

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 120/2011 offentliggjort i EU-tidende L 38 af 12. februar 2011 fastsat referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2011.

Forordningen trådte i kraft den 13. februar 2011.

Bilaget til forordning (EU) Nr. 120/2011 erstatter tillæg C til toldtariffens underbilag 2.5. Tillægget vil blive ajourført i overensstemmelse hermed og udsendt med Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.