Dato for udgivelse
14 Feb 2011 10:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-035664
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Thailand

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 118/2011 offentliggjort i EU-tidende L 37 af 11. februar 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer (toldtariffens pos. 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 og 8305 10 00 36) med oprindelse i Thailand (TH).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 118/2011.

Forordningen trådte i kraft den 12. februar 2011.