Dato for udgivelse
04 Feb 2011 09:04
Sagsnummer
09-126619
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18

Baggrund
SKAT gennemførte i perioden september 2009 - juni 2010 en undersøgelse af importørernes regelefterlevelse for så vidt angår fem forhold, der direkte har betydning for toldbetalingen: toldværdi, tarifering, præference, varebeskrivelse samt nettovægt.

Undersøgelsen omfatter 2.000 fortoldningsangivelser fra omkring 1.000 virksomheder i perioden 1. maj 2008 - 30. april 2009, hvor virksomhedernes fortoldninger er repræsentativt udvalgt fra den samlede population af alle fortoldningsangivelser i analyseperioden.

Hovedresultater
Den samlede fejlprocent på landsplan er opgjort til 54,3 %, dvs. at lidt over hver anden fortoldningsangivelse er fejlbehæftet. Heraf udgør fejl med økonomiske konsekvenser, dvs. tilbagebetaling eller efterbetaling, 12,8 %.

De fleste fejl omfatter fejl i beregningen af toldværdien samt fejl i tariferingen, som det fremgår af nedenstående.

  •         Fejl i tariferingen herunder ukorrekte / mangelfulde varebeskrivelser.
  •         Fejl i toldværdien som underopdeles i følgende fejltyper:
    •        manglende dokumentation / indregning / opsplitning af leveringsomkostningerne,
    •        forkert anvendt valutakurs,
    •        forkert anvendt fakturaværdi,
  •         Fejl i nettovægten.

Generelt er der konstateret relativt høje fejlprocenter i mange brancher, som det fremgår af nedenstående tabel, hvor fejlprocenterne på de mest fejlbehæftede brancher er vist.

Brancher

Fejlprocent i den enkelte branche

Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler

89,4 %

Detailhandel med beklædningsartikler

72,6 %

Øvrig handel

59,6 %

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

59,5 %

Fremstilling af computer, elektroniske og optiske produkter

58,8 %

Ikke-specialiseret engroshandel

58,7 %

Øvrig industri

55,7 %

Fremstilling af maskiner og udstyr

54,4 %

Øvrig transport

50,3 %

Engroshandel med beklædning og fodtøj

50,3 %

Nedbrydes resultaterne i fejlfordeling efter varekapitler, dvs. de første to cifre af en varekode, er der bestemte varekapitler, som er mest fejlbehæftede. De meste fejlbehæftede områder er anført først.

Fejlbehæftede varekapitler

Varebetegnelse

84

Maskiner og apparater samt mekaniske og dele dertil herunder EDB-maskiner og udstyr.

62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage.

61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande af trikotage.

39

Plast og varer deraf.

87

Køretøjer samt dele og tilbehør dertil.

73

Varer af jern og stål.

42

Varer af læder; rejseartikler, håndtasker og lign. varer

Hvad vil SKAT bruge undersøgelsens resultater til?

Undersøgelsens resultater indgår som en integreret del af SKATs bærende strategi om at gøre det nemt for de mange og svært for de få.

SKATs forskellige indsatsværktøjer som service, vejledning, kontrol eller en kombination af disse vil blive anvendt for at opnå en større efterrettelighed.

Undersøgelsernes resultater har allerede haft de første konsekvenser

Helt konkret er der i indsatsplanlægningen for 2011 planlagt et informations- og vejledningsprojekt - "et road show projekt", samt to andre projekter ("Speditørers kvalitet i fortoldningen" og "tarifering - brancheopdelt") som en konsekvens af Compliance-undersøgelsens resultater.

Dertil indgår Compliance-resultaterne, hvor det er relevant, også i den regionale indsatsplanlægning for 2011.

Med venlig hilsen

SKAT

Told Compliance-projektgruppen