Dato for udgivelse
27 Jan 2011 11:23
Til
Virksomheder beskæftiget med vareførsel
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Servicedesken for toldsystemer og EMCS justerer sine åbningstider. Der er telefontid mandag-fredag kl. 6 til 20 og mulighed for at sende en mail udenfor dette tidsrum.


Det er besluttet at rette Servicedeskens åbningstider til, fordi der ingen henvendelser har været om natten og i weekenderne, så de indtil videre ser således ud:

Telefonnummeret 70157301 er åbent

  • Mandag til fredag fra kl. 06.00 til 20.00

Udenfor telefontiden kan Servicedesken kontaktes pr. mail servicedesk@skat.dk. Mails bliver behandlet i tidsrummet 22.00-23.00.

  • Henvendelser, der kræver respons "her og nu", vil blive besvaret pr. telefon eller mail.

Mailen tjekkes på følgende tidspunkter i weekenderne:

Lørdag kl. 12 og 17

Søndag kl. 12, 17 og 21

  • Henvendelser, der kræver respons "her og nu", vil blive besvaret pr. telefon eller mail.

I helligdage anvendes søndagsovervågningen. Er der tale om flere helligdage i træk, behandles den sidste dag, som var det søndag, og de øvrige dage, som var det lørdage.

Henvendelser til Servicedesken er alene til it-support på toldsystemerne og EMCS.

Ikke relevante mails vil blive besvaret med, at man skal henvende sig i SKATs normale åbningstid på tlf. 72 22 18 18 eller indsende en mail via www.skat.dk (Kontakt)

Ved henvendelse pr. mail til Servicedesken, skal mailen indeholde så mange af følgende oplysninger som muligt:

  • Navn og CVR-nr på virksomheden
  • Navn på den person, der skal kontaktes
  • Telefon nr. til hvem kontakten skal rettes
  • Problemstilling
  • Referencenummer/Ekspeditionsnummer/MRN nummer/LRN nummer
  • Hvilket system giver problemer
  • Er der tale om en specifik fejlmeddelelse, så tag et skærmdump af det, og sæt det ind i mailen.

Ændringen er trådt i kraft mandag den 24. januar kl. 18.00 og fortsætter indtil videre. Åbningstiden vil blive udvidet, hvis der opstår et behov for det.