Dato for udgivelse
22 dec 2010 13:33
SKM-nummer
SKM2010.868.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-121618
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget grundværdiansættelsen pr. 1.10.2005  Grundværdien ændres fra 0 kr. til 174.600 kr. Samtidig ændres grundskatteloftsværdien pr. 1.10.2004 fra 174.600 kr. til 158.700 kr.

SKAT retter en objektiv myndighedsfejl, idet lejligheden ved vurderingen pr. 1.10.2005 ikke har fået ansat en grundværdi. Den manglende grundværdi har betydet, at beregningsgrundlaget har manglet for den kommunale ejendomsskat for 2007 og frem.

Afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2007. I det omfang der er betalt korrekt ejendomsskat for indkomstår før 2011, vil der ikke blive opkrævet yderligere.

Skatterådet har samtidig givet SKAT bemyndigelse til at genoptage grundværdiansættelsen for yderligere 1 ejendom med samme forhold
Hjemmel

Vurderingsloven § 5, stk. 1
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Vurderingsloven § 5, stk. 1
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning
Vurderingsvejledning 2010-2, afsnit F.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2, A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en to-familiesejendom som senere er udstykket i 2 selvstændige ejerlejligheder.

SKAT har vurderingen pr. 1.10.2005 ikke ansat en grundværdi for de 2 ejerlejligheder. Da fejlen er konstateret efter fristudløb for genoptagelse på SKATs initiativ, kan ansættelsen kun ændres ved Skatterådets afgørelse.

Den manglende ansættelse af grundværdi har betydet, at beregningsgrundlaget for den kommunale ejendomsskat siden 2007 har manglet.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig mindre kommunal ejendomsskat for 2007 og efterfølgende år. Grundværdiansættelsen blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte. Grundskatteloftsværdien ændres samtidig.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2007.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til at genoptage grundværdien for yderligere 1 ejendom med samme forhold.