Indhold

Dette afsnit indeholder bidragssatsen på miljøbidraget og beskriver samtidig, hvordan bidraget beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Bidragssats
  • Tidligere bidragssatser.

Bidragssats

Ejeren af en bil, der er indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 84 kr. Der beregnes et bidrag pr. indregistreret bil. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 3.

Tidligere bidragssatser

Fra ordningens start den 1. april 2000 til 30. september 2002 var satsen 90 kr. årligt.

Fra 1. oktober 2002 til den 31. marts 2014 var satsen 60 kr. årligt, og i perioden fra den 1. april 2014 til den 30. juni 2017 var satsen 101 kr.