Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøbidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringsselskaber.

Se også

Ansvarsforsikringer for motorkøretøjer. Se afsnit E.A.6.3.

Forsikringsselskaber

Registreringspligtige virksomheder er de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, der er registreringspligtige efter § 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv., idet de tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, jf. lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 2, stk. 2.