Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionen på miljøbidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Miljøbidrag.

Definition: Miljøbidrag

Miljøbidraget er et beløb, der betales af bilejere. Der er således ikke tale om en sædvanlig punktafgift, der betales af en vare.

Bidraget opkræves af forsikringsselskaberne, der indbetaler miljøbidraget til Skatteforvaltningen.

Se også

Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring. Se afsnit E.A.6.3.

Bidraget skal finansiere den godtgørelse, som bilejere får, når bilen afleveres til affaldshåndtering. Godtgørelsesordningen varetages af et særligt organ "Miljøordning for biler". Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 1.