Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag, miljøordning for biler og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Miljøordning for biler
  • Historik.

Regel

Bilejere skal betale et miljøbidrag. Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring.

Formål

Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering.

Lovgrundlag

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 og bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022.

Miljøordning for biler

Sammen med ordningen med opkrævning af miljøbidrag er der en ordning med udbetaling af godtgørelse af miljøbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler efter indlevering af bilen til affaldshåndtering.

Godtgørelsesordningen administreres af Dansk Producentansvarssystem (DPA-System). Eventuelle spørgsmål om godtgørelse af miljøbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler skal rettes til DPA-System, Vester Farimagsgade 3, 2, 1606 København V, tlf: 39 15 51 61, e-mail: info@producentansvar.dk. Se endvidere: Dansk Producentansvar - Datacenter for cirkulær økonomi.

Historik

Ordningen med miljøbidrag trådte i kraft den 1. april 2000. Det årlige miljøbidrag var fra ordningens start 90 kr., men er siden blevet ændret flere gange og er nu 84 kr. Se tidligere bidragssatser under E.A.7.18.5.