Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om betaling for den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer.

Afsnittet indeholder:

  • Producenter og importører
  • Registrering af producenter og importører for henholdsvis producentansvar og betaling
  • Anmeldelse til registrering.

Producenter og importører

Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af reglerne om producentansvaret for håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og dermed også omfattet af reglerne om indberetningspligt og betalingspligt til Skatteforvaltningen.

Registrering af producenter og importører for henholdsvis producentansvar og betaling

Producenter og importører skal registrere sig hos både Dansk Producentansvar for producentansvar og hos Erhvervsstyrelsen vedrørende indberetnings- og betalingspligt til Skatteforvaltningen for markedsførte bærbare batterier. Se batteribekendtgørelsens §§ 5 -7.

Oplysninger vedrørende registrering for producentansvar kan ses på Dansk Producentansvars hjemmeside

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering for betalingen til Skatteforvaltningen sker hos Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.054.