Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de bærbare batterier og akkumulatorer, der er omfattet af reglerne om opkrævning af betaling for den markedsførte mængde.

Afsnittet indeholder:

  • Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af indberetnings- og betalingspligten
  • Undtagelser fra indberetnings- og betalingspligten.

Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af indberetnings- og betalingspligten

Indberetnings- og betalingspligten omfatter alle bærbare batterier og akkumulatorer. Indberetnings- og betalingspligten gælder uafhængigt af, om de sælges i løs vægt eller som en del af andet fx udstyr eller lignende. Se batteribekendtgørelsens § 3.

Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier og batterier, der anvendes i fx mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevet håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater som fx elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere.

Bemærk

Der er endvidere afgift på hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier). Se E.A.7.9 og lovbekendtgørelse nr. 820 af 30. maj 2022 om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).

Undtagelser fra indberetnings- og betalingspligten

Indberetnings- og betalingspligten omfatter ikke bærbare batterier og -akkumulatorer, som er indbygget i

  • udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter, der ikke er fremstillet til specifikke militære formål
  • udstyr, der er beregnet til at blive sendt op i rummet.

Se batteribekendtgørelsens § 2.

El-cykelbatterier

Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen har vurderet at et El-cykelbatteri er et industrielt batteri. Et El-cykelbatteri er derfor ikke omfattet af indberetnings- og betalingspligten til Skatteforvaltningen.

Bemærk

Dansk Producentansvar driver et lovpligtigt producentregister for producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer. Alle typer af batterier og akkumulatorer er som udgangspunkt omfattet af producentansvaret. Indberetnings- og betalingspligten til Skatteforvaltningen omfatter kun de bærbare batterier og akkumulatorer. Se batteribekendtgørelsens § 4.

Information om, hvilke batterier der er omfattet af producentansvaret, kan fås på Dansk Producentansvars hjemmeside om eller ved at kontakte Dansk Producentansvar via e-mail på info@producentansvar.dk

Dansk Producentansvar kan også træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer. Se batteribekendtgørelsens § 15.