Indhold

Dette afsnit indeholder definitioner på forskellige batterityper.

Afsnittet indeholder definitioner på:

  • Batterier og akkumulatorer
  • Bærbare batterier og akkumulatorer
  • Knapcellebatteri
  • Bil- og industribatterier eller -akkumulatorer.

Batterier og akkumulatorer

Ved batteri eller akkumulator forstås: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades. Se batteribekendtgørelsens § 3, nr. 1.

Bærbare batterier og akkumulatorer

Ved bærbart batteri eller bærbar akkumulator forstås: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der

  • er forseglet
  • kan være håndholdt og
  • ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Se batteribekendtgørelsens § 3, nr. 6.

Knapcellebatteri

Ved knapcellebatteri forstås: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr såsom høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm. Se batteribekendtgørelsens § 3, nr. 11.

Bil- og industribatterier eller -akkumulatorer

  • Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg. Se batteribekendtgørelsens § 3, nr. 4.
  • Industribatterier eller -akkumulatorer: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer. Se batteribekendtgørelsens § 3, nr. 10.

Se også

Se afsnit E.A.7.10.3 "Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af reglerne".

Se også Dansk Producentansvars hjemmeside om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer.