Indhold

Dette afsnit indeholder afgiftssatserne på hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning
  • Dokumentationskrav
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Virksomheden skal beregne afgiften på grundlag af følgende satser:

Vareart

Afgift

Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak

6 kr. pr. styk

Sammenbyggede nikkel-cadmium-rundceller

36 kr. pr. pakke, dog mindst 6 kr. pr. celle

Brugte batterier

Samme afgift som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg. nikkel-cadmium-akkumulator

Se BATAL § 2.

Beregning

Antal af celler i en pakke vil typisk kunne opgøres som det antal volt (V), pakken kan levere, divideret med 1, 2 V. Fx vil en pakke med en spænding på 9,6 V typisk indeholde 8 celler.

Indkapsling af celler i apparater, for eksempel en tandbørste, ligestilles med pakninger.

Se lovforslag nr. 179 til lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Dokumentationskrav

Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af batterier af den nævnte art, skal kapaciteten eller stykantallet af de afgiftspligtige bestanddele angives, og der skal fremlægges en erklæring herom fra fabrikanten. Se BATAL § 19, stk. 5.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatserne er uændrede siden lovens ikrafttræden den 1. april 1996.