Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse vedrørende dæk.

Afsnittet indeholder:

  • Fritagelse for gebyr
  • Godtgørelse af gebyr

Afgiftsfritagelse

Fritaget for gebyr er:

  • Dæk, inkl. reservedæk, monteret på køretøjer, der modtages fra udlandet
  • Dæk, inkl. reservedæk, der anvendes til montering ved fremstilling af nye køretøjer
  • Udtjente dæk, der er importeret af en af Miljøstyrelsen anerkendt oparbejdningsvirksomhed jf. dækbekendtgørelsens § 20 til direkte oparbejdning
  • Regummierede dæk, hvor det kan dokumenteres, at de udtjente dæk er indsamlet i Danmark jf. dækbekendtgørelsens § 16, stk. 3
  • Dæk, hvor indehaveren genbruger dækket ved regummiering, hvad enten regummieringen sker i Danmark eller i udlandet.

Se dækbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Godtgørelse af gebyr

Virksomheder, der ikke er registreret hos Skattestyrelsen, kan få godtgørelse af gebyret på nye gebyrberigtigede dæk, der leveres til udlandet.

Virksomheder, der fremstiller nye motorkøretøjer mv., hvortil der er anvendt dæk, som er gebyrberigtiget, kan få godtgørelse af det betalte gebyr.

Se dækbekendtgørelsens § 8.