Efter dækbekendtgørelsens § 2 forstås ved:

Belastningsindeks:

Angiver med en værdi, hvor meget vægt dækket er konstrueret til at bære. Også benævnt Loadindex (LI).

Gebyrpligtige dæk:

Dæk omfattet af gebyrpligten i dækbekendtgørelsens § 1, jf. § 3.

Genanvendelse:

Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Granulering:

Behandlingsmetode, hvor udtjente dæk neddeles til granulat eller pulver, hvorved dækkene separeres i gummi, stål og tekstil.

Indsamlingsvirksomhed:

Virksomhed, der enten henter eller modtager kasserede dæk, og som er registreringspligtig efter dækbekendtgørelsen.

Karkasse:

Et dæks bærende konstruktion hvorpå der pålægges slidbane. En karkasse er halvfabrikata til produktion af regummierede dæk.

Motordrevet køretøj:

Som defineret i færdselsloven.

Nyttigørelse:

Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Oparbejdning:

En proces hvor dækkene materialenyttiggøres ved hel eller delvis genanvendelse.

Oparbejdningsvirksomhed:

Virksomhed, der helt eller delvist genanvender udtjente dæk og massive gummiringe eller indsamlingsvirksomhed, der forbehandler udtjente dæk og massive gummiringe med henblik på genanvendelse.

Pyrolyse:

En termisk-kemisk behandlingsmetode under iltfrie forhold, hvorved dækkene omdannes til olie, carbon black og stål.

Påhængskøretøj:

Som defineret i færdselsloven.

Regummiering:

Hvor karkassen i et nedslidt dæk genbruges ved pålægning af en ny slidbane.