Reglerne om afgift på affald står i lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023 (bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer).

Loven forkortes i denne vejledning til AFFAL.