Formålet med affaldsafgiften

Da afgiften blev indført i 1986, var det primære formål med afgiften at fremme genanvendelsen og tilskynde virksomhederne til at anvende teknologier, der frembringer mindre affald.

EU's affaldshierarki tjener som en prioritetsrækkefølge for lovgivning og politikker om affaldsforebyggelse og -håndtering.

Prioriteringen er:

  • Forebyggelse
  • Forberedelse med henblik på genbrug
  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse, fx energiudnyttelse
  • Bortskaffelse, deponering.