åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Motorstyrelsen varetager administrationen af en række regler vedrørende motorkøretøjer, herunder både registrering af motorkøretøjer, nummerpladeekspedition, samt opkrævning af afgifter vedrørende motorkøretøjer.

Det tidligere afsnit E.A.8 Motorkøretøjer mv. er flyttet til I.A. Motor. Dette afsnit, E.A.8, indeholder kun link til afsnit I.A.

Reglerne om afgifter på motorområdet fremgår af afsnittene

  • Registreringsafgift (I.A.1)
  • Vejbenyttelsesafgift (I.A.2)
  • Brændstofforbrugsafgift (I.A.3)
  • Vægtafgift m.m. (I.A.4)

Reglerne om motorregistrering fremgår af afsnit I.A.5 Registrering af køretøjer.