Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: