Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af långivning, formidling af lån, samt långivers forvaltning af egne udlån.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: