Indhold

Dette afsnit præciserer, at ydelser til arbejdsledige ikke er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2, om social forsorg og bistand.

Afsnittet indeholder:

  • Ydelser til arbejdsledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ydelser til arbejdsledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Visse ydelser til arbejdsledige i form af tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2 om social forsorg og bistand.

I en konkret sag fra Skatterådet blev ydelserne udført af en selvejende institution for en kommune. Leverancerne måtte anses for dels momspligtige ydelser, dels momsfri undervisningsydelser.  Ydelserne blev leveret til kommunens ledige borgere og bestod i afklarende samtaler, vejledning, uddannelses- og træningsforløb, hjælp til jobsøgning, formidling af kontakt til arbejdsgivere og mentorfunktion. Det fremgik, at denne type ydelser efter lovgivningen på beskæftigelsesområdet kunne udføres for kommunen af private aktører. Ydelserne fandtes at have karakter af momspligtige rådgivnings- og konsulentydelser, samt momsfri undervisningsydelser, idet de havde et erhvervsmæssigt sigte og var med henblik på ordinær beskæftigelse af de ledige. Se SKM2007.335.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.407.SR

En selvejende institutions ydelser over or ledige, udført for staten og kommuner i form af visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, var ikke omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand. Leverancerne måtte anses som momspligtige rådgivnings- og konsulentydelser med det formål, at de arbejdssøgende m.fl. kunne opnå ordinær beskæftigelse.

 

SKM2007.335.SR

En selvejende institutions ydelser over for ledige, udført for en kommune i form af visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, var ikke omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand. Leverancerne måtte anses som dels momspligtige ydelser, dels momsfri undervisningsydelser.