åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.1.6 Sammensatte leverancer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår en transaktion, der består af flere varer og/eller ydelser, skal anses for én leverance, og hvornår den skal anses for flere leverancer.

Afsnittet indeholder: