Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbelt opkrævning af moms.

Hvis en momspligtig videreforhandler køber en brugt vare hos en person, der ikke er momspligtig (fx en privatperson eller en momsfritaget virksomhed), har videreforhandleren ikke opnået momsfradrag ved købet.

Der er ikke mulighed for at få fradrag for den moms, der oprindeligt er blevet betalt. Den tidligere ejer kan heller ikke opkræve moms i forbindelse med salget til videreforhandleren.

Efter de almindelige momsregler skal en momspligtig videreforhandler opkræve moms af hele det vederlag, som han modtager for varen ved videresalget, uanset om videreforhandleren har opnået momsfradrag ved købet eller ej.

De almindelige momsregler medfører altså, at der kan blive betalt moms flere gange af samme vare.

Ved at anvende brugtmomsordningen kan videreforhandleren undgå en sådan dobbeltbeskatning. Brugtmomsordningen giver nemlig sælgeren mulighed for kun at beregne moms af avancen (dvs. fortjenesten) i stedet for af hele salgsprisen. Se afsnit D.A.18.4.

Ved salg af brugte personmotorkøretøjer får sælgeren mulighed for at foretage et beregnet momsfradrag, selv om der ikke er opkrævet moms i forbindelse med købet. Se afsnit D.A.18.5.

Brugtmomsordningen blev indført den 1. juli 1994. Den 1. januar 1995 blev der foretaget nogle justeringer af, hvilke typer af indkøb, der kan omfattes af ordningen.

Reglerne om brugtmomsordningen findes i ML §§ 69 -71, der implementerer momssystemdirektivets artikel 311-343.

Bemærk

Brugtmomsordningen er frivillig. Brugte varer kan derfor også sælges efter momslovens almindelige regler. Videreforhandleren skal senest i forbindelse med udstedelse af faktura tilkendegive, om den enkelte vare sælges efter brugtmomsreglerne. Se afsnit D.A.18.4.4 om muligheden for at anvende momslovens almindelige regler, når en brugt vare har været henført til brugtmomsordningen.