åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om registrering af virksomheder med momspligtige leverancer. Se ML § 47.

Afsnittet indeholder:

Se også:

Se også A.B.4.2.1.3 om angivelse og betaling ved lejlighedsvis registrering.