Baggrund

Hvis en afgiftspligtig person, ikke er etableret i EU, men i et land uden for EU, og der ikke mellem dette land og Danmark er indgået en aftale om gensidig administrativ bistand på området for skatter og afgifter, der svarer til reglerne i EU, og den udenlandske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser i Danmark eller erhverver varer i Danmark fra andre EU-lande, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for dansk moms ved en repræsentant i Danmark.

Se ML § 47, stk. 2, 1.-2. pkt., og afsnit D.A.14.1.5.

Regel

Hvis en virksomhed er registreret ved en herboende repræsentant efter ML § 47, stk. 2, hæfter både virksomheden og repræsentanten solidarisk for momsen. Se ML § 46, stk. 8.

Bemærk

En udenlandsk afgiftspligtig person skal alligevel ikke registreres for dansk moms efter ML § 47, stk. 2, 1.-2. pkt., i det omfang, at den, der aftager den udenlandske afgiftspligtige persons leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, er betalingspligtig for dansk moms af de leverede varer eller ydelser. Se ML § 47, stk. 2, 3. pkt., og afsnit D.A.14.1.5.