åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler for fradragsret ved kost, bolig, naturalaflønning, og personalegoder som børnepasning og ferieboliger, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver. Der er nemlig en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan medregnes til købsmomsen, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.11.5.1)
  • Kort om ML § 42 (D.A.11.5.2)
  • Kost til indehaver og personale ML § 42, stk. 1, nr. 1 (D.A.11.5.3)
  • Bolig for indehaver og personale ML § 42, stk. 1, nr. 2 (D.A.11.5.4)
  • Naturalaflønning af personale ML § 42, stk. 1, nr. 3 (D.A.11.5.5)
  • Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, sommerhuse og lignende for personale ML § 42, stk. 1, nr. 4 (D.A.11.5.6)
  • Underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42, stk. 1, nr. 5 (D.A.11.5.7)
  • Erhvervsmæssig kursusvirksomhed ML § 42, stk. 3 (D.A.11.5.8)

Se også

Se også afsnit D.A.11.6.2 om personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7.