Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår momspligten indtræder for leverancer. Se ML §§ 23 og 24.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.1.4 Særligt om periodisering - Ændrede leveringsstedsregler i 2015