åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

 

Afsnittet handler om momsfritagelse for salg af varer, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter ML § 13, stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget for retten til fradrag efter momslovens kapitel 9. Se afsnit D.A.11.5.

 

Afsnittet indeholder: