Indhold

Afsnittet handler om omfanget af momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med deres velgørende mv. aktiviteter. Se ML § 13, stk. 1, nr. 21.

Afsnittet indeholder: