Indhold

Dette afsnit beskriver momsfritagelserne uden fradragsret. Se ML § 13. 

Afsnittet indeholder: