åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse for ydelser, som momsfrie afgiftspligtige personer og ikke-afgiftspligtige juridiske personer, modtager fra en sammenslutning eller gruppe, i hvilken de deltager. Se ML § 13, stk. 1, nr. 19.

Afsnittet indeholder: