åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.11 Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af finansielle aktiviteter.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Underleverandørydelser i forbindelse med finansielle transaktioner (D.A.5.11.1)
  • Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner (D.A.5.11.2)
  • Formidling og forhandling i forbindelse med finansielle transaktioner (D.A.5.11.3)
  • Momsfritagelse af långivning mv. (D.A.5.11.4)
  • Momsfritagelse af sikkerheds- og garantistillelse mv. (D.A.5.11.5)
  • Momsfritagelse af anbringelse af midler, betalinger, checks mv. (D.A.5.11.6)
  • Momsfritagelse af transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter (D.A.5.11.7)
  • Momsfritagelse af transaktioner vedrørende værdipapirer (D.A.5.11.8)
  • Momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger (D.A.5.11.9)
  • Formålet med de finansielle fritagelser (D.A.5.11.10).