Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af forsikringsvirksomhed.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Lovgrundlag (D.A.5.10.1)
  • Forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.2)
  • Genforsikringsvirksomhed (D.A.5.10.3)
  • Forsikringsmæglere og -formidlere (D.A.5.10.4)
  • Ydelser, som leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.5)
  • Ydelser, som ikke leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.6)