åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af forsikringsvirksomhed.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Lovgrundlag (D.A.5.10.1)
  • Forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.2)
  • Genforsikringsvirksomhed (D.A.5.10.3)
  • Forsikringsmæglere og -formidlere (D.A.5.10.4)
  • Ydelser, som leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.5)
  • Ydelser, som ikke leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed (D.A.5.10.6)