Indhold

Afsnittet beskriver den momsmæssige behandling af levering af fast ejendom, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.9.1)
  • Definition: Fast ejendom (D.A.5.9.2)
  • Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget? (D.A.5.9.3)
  • Momspligt ved levering af nye bygninger (D.A.5.9.4)
  • Momspligt ved levering af byggegrunde (D.A.5.9.5).