åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.9 Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver den momsmæssige behandling af levering af fast ejendom, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.9.1)
  • Definition: Fast ejendom (D.A.5.9.2)
  • Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget? (D.A.5.9.3)
  • Momspligt ved levering af nye bygninger (D.A.5.9.4)
  • Momspligt ved levering af byggegrunde (D.A.5.9.5).