åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelsen for foreninger og organisationer, som leverer ydelser, og varer i nær tilknytning hertil, til deres medlemmer.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.4.1)
  • Betingelser for momsfritagelse (D.A.5.4.2)
  • Retspraksis om foreningens og organisationens formål mv. (D.A.5.4.3).