Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelse for undervisning efter ML § 13, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.3.1)
  • Gamle regler og nye regler (D.A.5.3.2)
  • Kort om momsfritagelse på undervisning (D.A.5.3.3)
  • Hovedregel: Momsfritagelse for undervisning (D.A.5.3.4)
  • Varer og ydelser i nær tilknytning til momsfritaget undervisning (D.A.5.3.5)
  • Undtagelse: Momspligt for kurser, der primært er rettet mod erhvervsdrivende, når kurset drives med gevinst for øje (D.A.5.3.6)
  • Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende (D.A.5.3.7)