Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af social forsorg og bistand.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: