åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.1.1)
  • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed (D.A.5.1.2)
  • Lægeattester og andre sundhedsfaglige personers erklæringer (D.A.5.1.3)
  • Kiropraktik, ergoterapi og fysioterapi (D.A.5.1.4)
  • Anden egentlig sundhedspleje (D.A.5.1.5)
  • Tandlæge- og anden dentalvirksomhed (D.A.5.1.6)
  • Ydelser i nær tilknytning til sundhedsydelser (D.A.5.1.7)
  • Ydelser leveret af underleverandører (D.A.5.1.8)
  • Kombinerede behandlinger (D.A.5.1.9).