åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Begreberne "byggeri for egen regning" og "byggeri for fremmed regning" og den momsmæssige behandling af de to former for byggeri er beskrevet i afsnit D.A.21.

Se også

Se også afsnit D.A.5.9 om levering af fast ejendom efter ML § 13, stk. 1, nr. 9.