åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.1 Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1 og 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår der skal betales moms af leverance af varer og ydelser leveret mod vederlag. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet.

Afsnittet indeholder:

Se også

For mere information om momspligtige personer og leveringssted her i landet se

  • Momspligtige personer (D.A.3.1)
  • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
  • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
  • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2).

Særlige typer af leverancer er beskrevet i

  • Overdragelse af varer i henhold til en kommissionsaftale (D.A.4.2.1
  • Lejekontrakter og kontrakter om salg på kredit, hvor ejendomsretten til en vare overgår til lejer/køber ved betaling af det sidste lejebeløb/afdrag (D.A.4.2.2
  • Formidling af ydelser i eget navn (D.A.4.2.3)