åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3.1 Momspligtige personer § 3, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af kernebegreberne "momspligtige personer" (afgiftspligtige personer), "selvstændig virksomhed" og "økonomisk virksomhed". Se ML § 3, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.1 om leverancer mod vederlag, jf. ML § 4, stk. 1 og 2.

Bemærk

Særlige typer af momspligtige personer er beskrevet i afsnit:

  • D.A.3.2 om andre momspligtige personer
  • D.A.3.3 om fællesregistrering og delregistrering.