åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.20 Moms ved konkursbehandling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Når en momsregistreret virksomhed tages under konkursbehandling, skal kurator sørge for at der bliver afregnet moms af de momspligtige leverancer, der foretages i forbindelse med afvikling af virksomheden.

Konkursboet skal som udgangspunkt opkræve og betale moms efter momslovens almindelige regler, der er nærmere beskrevet i de generelle afsnit i Den juridiske vejledning, og hvortil der i det følgende afsnit er henvist, når det er relevant.

Afsnittet beskriver de momsmæssige problemstillinger, der er særlig relevante ved behandlingen af et konkursbo.

Afsnittet indeholder: