åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige bestemmelser for beregning af moms ved salg af brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Reglerne omtales som "brugtmomsordningen". Se ML §§ 69-71.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om brugtmomsordningen (D.A.18.1)
  • Hvem kan benytte brugtmomsordningen? ML § 69, stk. 1 (D.A.18.2)
  • Begreberne brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter ML § 69, stk. 3-6 (D.A.18.3)
  • Beregning af moms ved salg af brugte varer (undtagen personmotorkøretøjer), kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter ML § 70 (D.A.18.4)
  • Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71 (D.A.18.5)
  • Faktura- og regnskabskrav ML § 70, stk. 4 (D.A.18.6).