Indhold

Dette afsnit beskriver One Stop Moms-særordningerne, der finder anvendelse på virksomheder, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer i EU-lande, hvor virksomhederne ikke selv er etableret.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også:

*) Som affattet/indsat ved lov nr. 554 af 2. juni 2014.