Indhold

Dette afsnit beskriver One Stop Moms-særordningerne, der finder anvendelse på virksomheder, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer i EU-lande, hvor virksomhederne ikke selv er etableret, og foretager fjernsalg mv.

Afsnittet indeholder:

Se også